Skip to main content

Hitachi


ศูนย์บริการ สาขาเชียงใหม่
82/7 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดชียงใหม่
Tel. 053-245-177

ศูนย์บริการ สาขาขอนแก่น
422/23 หมู่ 5 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ติดต่อ. คุณนิคม (ผู้จัดการสาขา)
Tel. 083-327-3805

ศูนย์บริการ สาขาพิษณุโลก
399 ถนนสิงหราชเดโช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
Tel. 055-320-811

ศูนย์บริการ สาขานครราชสีมา
150/13-14 หมู่ 1 ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Tel. 044-211-236

ศูนย์บริการ สาขาประจวบคีรีขันธ์
143/27 ซอยหัวหิน 75/1 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Tel. 032-533-622

ศูนย์บริการ สาขาพัทยา
449/13 ถนนเทพประสิทธิ์ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ตั้งอยู่เคหะชุมชนพัทยา
Tel. 038-300-767

ศูนย์บริการ สาขาภูเก็ต
100/38 หมู่ 5 ตำบลรัษฏา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
Tel. 076-376-228

ศูนย์บริการ สาขาหาดใหญ่
631 ถนนรักการ ต.หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Tel. 074-223-148